At gå til psykolog

- hvordan er det?


Når man starter hos en psykolog, er det ikke altid man selv er helt klar på, hvad man ønsker hjælp til. Derfor er det vigtigt med afklarende samtaler, hvor vi sammen sporer os ind på problemstillingerne og afstemmer forventingerne til hinanden. Det er også her, du mærker om, du føler dig forstået, og har lyst til at fortsætte.

Derefter arbejder vi, på forskellig vis, videre med netop dine ønsker og problemer. Arbejdet foregår dels gennem samtaler, og dels gennem forskellige øvelser tilpasset dig og problemernes karakter.

Målet med arbejdet er, at forstå baggrunden for det svære, samt at finde nye måder at se, og handle på, i forhold til dem, således at du slipper fri af, eller bedre kan leve med dem.

For at sikre, den enkelte klient en skræddersyet behandling, er arbejdsmetoden i Odder Pyskologpraksis integrativ. Det betyder, at der trækkes på forskellige teoretiske referencerammer, afhængig af klient og problemstilling. Ofte bruges elementer fra kognitiv, narrativ og mentaliseringsbaseret terapi.

Psykologer har tavshedspligt, og er bl.a. underlagt et etisk regelsæt. Se evt siden omkring "lovgivning", og psykologforeningens hjemmeside :www.dp.dk og/eller www.psykologeridanmark.dk

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Rasmussen, autoriseret psykolog | CVR: 28818971  | Tlf.: 24264872 | psyk.ur@protonmail.com