Priser og afbud

Klienter med lægehenvisning betaler selv:
 • 462,42 kr. for første samtale - varighed 45 min. pr. samtale
 • 385,59 kr. for de efterfølgende - varighed 45 min. pr. samtale.
 • der er også mulighed for dobbeltsamtale, dvs. en samtale a 90 min. varighed, med en lægehenvisning.


Priserne er overenskomstmæssigt bestemt og reguleres hvert år 1. april og nogle gange også 1. oktober. 

Sygesikringen Danmark giver tilskud til 12 samtaler indenfor 1 år til sikringsgruppe 1,2 og 5.

 

Hvem kan, af egen læge, blive henvist til psykologbehandling med tilskud fra den offentlige sygesikring?
Det kan mennesker der tilhører en af nedenstående kategorier:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personaer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år
 • personer med let til moderat angst/OCD, mellem 18 og 28 år.

Du kan dog ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af ovennævnte hændelser, da din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for. Du kan finde mere information omkring henvisningsreglerne på www.psykologeridanmark.dk 


Klienter uden sygesikringstilskud betaler:

 • 900 kr. for individuel samtale a 45 min.
 • 1800 kr. for parsamtale a 90 min.

Betaling
foretages umiddelbart efter, hver session. Der kan betales:

- via MobiePay nr. 431 568

- kontant

- via bankoverførsel.

Afbud

Afbud skal meddeles, senest, dagen før konsultationen, inden kl. 16 - også, hvis dagen før er en helligdag. Afbud sendes til:

 • psyk.ur@protonmail.com
 • 2426 4872
Ved senere afbud, eller udeblivelse opkræves et gebyr, svarende til egenbetalingen for sygesikringsklienter og normalt honorar for øvrige klienter.

 

 

Ulla Rasmussen, autoriseret psykolog | CVR: 28818971  | Tlf.: 24264872 | psyk.ur@protonmail.com